Personal Share

Koncentracja na tym, co jest najważniejsze: swoim projekcie

Wstecz

Bezpośrednie powiązanie pomiędzy MFP a Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint dawno już okazał się efektywnym narzędziem dla spółek, które działają w różnych lokalizacjach i zajmują się różnymi projektami: wymiana informacji i przetwarzanie dokumentów nie wymaga przemieszczania się w różne miejsca, ponieważ wszyscy zaangażowani użytkownicy korzystają z bezpośredniego punktu dostępu – teraz również z systemu wielofunkcyjnego. 

Microsoft SharePoint to wygodne, nieskomplikowane i nowoczesne narzędzie! Tylko procesy umieszczania zeskanowanych dokumentów w bibliotekach SharePoint przypominają o dawnych trudnościach. Do teraz wydawało się, że dostęp można uzyskać jedynie z komputera osobistego poprzez serię kliknięć. Już nie! Jest tak, ponieważ Personal Share DEVELOP umożliwia użytkownikowi wysyłanie dokumentów bezpośrednio z MFP do dowolnego punktu przeznaczenia SharePoint, dzięki czemu natychmiast eliminuje się zbędną administrację.

Opis

Personal Share ustanawia bezpośrednie połączenie pomiędzy MS SharePoint a systemem wielofunkcyjnym DEVELOP. Po uwierzytelnieniu w systemie dokumenty mogą być skanowane bezpośrednio do danego folderu projektu należącego do instalacji SharePoint. Ustawienia można również konfigurować na wyświetlaczu MFP: w tym nazwę dokumentu, wybór miejsca przeznaczenia skanu lub inne szczegółowe ustawienia. Taka odwrotna droga możliwa jest również z Personal Share. W związku z tym dostęp do dokumentów można uzyskać ze środowiska SharePoint na samym MFP i można je też stamtąd drukować. Uwierzytelniony użytkownik ma bezpośredni dostęp do swoich folderów projektowych, a zintegrowana funkcja przeglądania pomaga przy wyborze właściwego dokumentu. Następnie wszystkie ustawienia drukowania można wygodnie skonfigurować w systemie i uruchomić zadanie drukowania.

Korzyści w skrócie

  • Efektywne zastosowanie MS SharePoint
    Eliminacja konieczności wysyłania dokumentów na swój komputer osobisty i skanowanie ich bezpośrednio do własnego projektu SharePoint. Dzięki temu nie trzeba podejmować wielu działań ręcznie, co zajmuje mniej czasu.
  • Uniezależnienie od infrastruktury IT
    Personal Share zapewnia efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów IT. Aplikację tę można zainstalować na tym samym serwerze, na którym znajduje się MS SharePoint. Nie ma potrzeby dodatkowych inwestycji, a koszty administracji są niskie.
  • Plus dla środowiska
    Zintegrowane przeglądanie dokumentów na wyświetlaczu MFP umożliwia spojrzenie na pierwszą stronę dokumentu przed jego wydrukowaniem. Umożliwia to szybką weryfikację i eliminuje powtarzanie lub nieprawidłowe wydruki.