Dostosowanie ineo do potrzeb

Dlaczego urządzenie biurowe ma nie być zindywidualizowane? DEVELOP oferuje teraz różne opcje umożliwiające dostosowanie do własnych potrzeb interfejsu użytkownika, wyświetlacza operacyjnego i wyglądu zewnętrznego wielofunkcyjnego urządzenia biurowego.

Wstecz

Indywidualny charakter urządzenia biurowego ineo

W biurach, w których jest wielu użytkowników, interfejs urządzenia ineo można dostosować do potrzeb każdego użytkownika, co zapewni znaczne oszczędności czasu poświęcanego na takie rutynowe zadania biurowe, jak drukowanie, skanowanie lub kopiowanie. Z panelu operacyjnego można usunąć rzadko używane funkcje, tak że każdy użytkownik będzie mógł skupić się na najczęściej używanych elementach, funkcjach i przepływach roboczych uruchamianych z wyświetlacza. Poza tym można nawet dopasować projekt ekranu, tak aby wyświetlał efektywny pod względem kosztów, standardowy interfejs użytkownika, co upraszcza eksploatację, jednocześnie maksymalizując doświadczenia użytkownika. Opcja dostosowania ineo do potrzeb umożliwia wyświetlanie na wyświetlaczu, gdy urządzenie jest nieaktywne, pliku video Flash, który przedstawia logo korporacyjne lub komunikat albo zapewnia użytkownikom przydatną pomoc. Możliwe jest także zamieszczenie reklamy lub własnego wygaszacza ekranu, które są załadowane na twardy dysk systemu, dzięki czemu eliminuje się zbędny ruch w sieci.

Główne funkcje

Dostosowanie do potrzeb

  • dostosowanie dostępnych funkcji wielofunkcyjnego systemu ineo do własnych potrzeb, tj. ukrycie funkcji, które nie pasują do indywidualnych procedur pracy
  • wyświetlanie najpotrzebniejszych funkcji
  • indywidualizacja wskazówek dla użytkowników i dopasowanie ich do własnego stylu pracy

Indywidualizacja

  • wprowadzenie logo spółki do interfejsu użytkownika
  • zapewnienie eksploatacyjnego doświadczenia użytkownika dopasowanego do tożsamości korporacyjnej
  • możliwości indywidualizacji systemu zgodnie z wielkością każdej spółki

Korzyści

Oszczędność czasu związanego z eksploatacją

Użytkownicy systemów wielofunkcyjnych zwykle muszą zaakceptować system w określonej formie. Dostępne możliwości dostosowania systemu do własnych potrzeb są ograniczone, a standardowo wykorzystywane funkcje są zwykle ukryte na podekranach. Wybranie i dokonanie ustawień zajmuje każdemu użytkownikowi dużo czasu. Czy nie byłoby lepiej, gdyby interfejs użytkownika systemu wielofunkcyjnego mógł być dostosowany do indywidualnych procedur pracy? Narzędzie DEVELOP do dostosowania wyświetlacza eliminuje ten czasochłonny proces. Większość funkcji użytkownika może być wyświetlona bezpośrednio na ekranie początkowym, dzięki czemu uzyskuje się interfejs użytkownika doskonale dopasowany do stylu pracy i własnych wymagań.

Niepowtarzalne doświadczenie

Spółki odnoszące największe sukcesy wiedzą, który z ich zasobów ma największą wartość – to pracownicy. W związku z tym, aby rekrutować i utrzymać najlepszych pracowników, coraz więcej spółek próbuje zapewnić niepowtarzalne środowisko pracy i doświadczenie związane z pracą. Narzędzie DEVELOP do dostosowania wyświetlacza pomaga spółkom podjęcie właśnie takich działań, a jednocześnie uzyskanie oszczędności czasu dzięki całkowitemu przeprojektowaniu interfejsu użytkownika systemu ineo – pod względem wyglądu wyświetlacza lub dostępnych funkcji. Dzięki DEVELOP można mieć naprawdę własny system ineo.