Ochrona środowiska naturalnego

Nasze jutrzejsze przetrwanie zależy od naszej dzisiejszej troski o środowisko. Pracujemy zgodnie z zasadami mającymi na celu zachowanie jak największej harmonii pomiędzy ekologią i technologią: W ramach naszej środowiskowej polityki zarządzania staramy się nie tylko zapewniać klientom użyteczne produkty i usługi, ale też minimalizować ich wpływ na środowisko przy jednoczesnej maksymalizacji ich wartości ekonomicznej.

Nasze podejście

Uważamy, że pierwszym krokiem w efektywnym kontrolowaniu złożonych sytuacji jest stosownie „zarządzania opartego na faktach”. Problemy związane z ochroną środowiska możemy skutecznie rozwiązywać jedynie wtedy, gdy dysponujemy wiarygodnymi danymi na temat danej sytuacji środowiskowej, a także odpowiednimi jakościowymi metodami pomiarowymi oraz analizami. Wierzymy, że zapobieganie powstawaniu odpadów może przyczynić się do ochrony środowiska i że zapewnia korzyści ekonomiczne. Dlatego zależy nam na identyfikowaniu i eliminowaniu różnego rodzaju odpadów – m.in. w postaci surowców, energii, działań i czasu – poprawiając przy tym naszą efektywność ekonomiczną.

Globalne zarządzanie kwestiami środowiskowymi

Spółka uzyskała certyfikat ISO 14001 za szybkie i efektywne zarządzanie kwestiami środowiskowymi na każdym etapie cyklu życia produktu – od wyboru surowców i komponentów, przez rozwój, produkcję, dystrybucję, użytkowanie, serwisowanie do utylizacji.

Redukcja emisji CO2

Uważa się, iż emisje CO2  odgrywają główną rolę w procesie globalnego ocieplenia, stąd ograniczenie tych emisji stanowi ważny cel ogólnoświatowych działań na rzecz ochrony środowiska. W tym celu Konica Minolta zmniejsza zużycie energii swoich produktów. Jednym z przykładów jest nowa technologia ogrzewania indukcyjnego dla naszych zespołów utrwalacza w najnowszej generacji produktów kolorowych ineo+.

Ochrona środowiska w praktyce

  • Projektowanie wszystkich komponentów systemu pod kątem recyklingu
  • Wdrożenie zasady „zero odpadów” w różnych jednostkach produkcyjnych
  • Dokonywanie oceny i wyboru dostawców i producentów materiałów eksploatacyjnych z uwzględnieniem kwestii środowiskowych
  • Ogólnoświatowa certyfikacja ISO 14001 oraz ISO 9000
  • Tytuł „Energy Star”
  • Tytuł „Blue Angel”

Materiały eksploatacyjne

Hasłem przewodnim wielu firm jest obecnie redukcja kosztów – odnosi się to w równym stopniu do dużych inwestycji, jak i do materiałów eksploatacyjnych, takich jak tonery. Dlatego na rynku pojawia się coraz więcej producentów tańszych zamienników oraz sprzedawców oryginalnych produktów po niższych cenach. Tani nie zawsze jednak równa się dobry. Korzystanie z tonerów niższej jakości często negatywnie wpływa nie tylko na jakość wydruku, ale może też prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń systemu drukującego. W ten sposób jednorazowy tańszy zakup staje się kosztownym błędem. Dlatego zachęcamy klientów, by kupowali tonery DEVELOP.