Forma prawna i rejestr handlowy:
GmbH
Amtsgericht Hannover
HRB 58272
Umsatzsteuer-Ident-Nr.
DE 135 099 727
Managing Director:
Ikuo Nakagawa

Adres:
Konica Minolta Business Solutions Polska
ul. Krakowiaków 44
02-255 Warszawa
Polska
Tel.: +48 22 560 33 00
Fax: +48 22 560 33 03

Wyłączenie odpowiedzialności

Warunki korzystania i szczególne informacje dotyczące strony 
Treść niniejszej strony może być wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych, nie komercyjnych, ani prywatnych. Treści tych nie wolno publikować za pomocą sieci komputerowych, ani innych mediów. Zabronione jest dokonywanie zmian treści i dokumentów. Naruszenie tych zasad pociągnie za sobą skutki prawne. Treść, dokumenty i grafiki publikowane na tej stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie.  Zawarte tu informacje podlegają regularnym zmianom i uzupełnieniom. Ponadto, wydawcy tej strony zastrzegają sobie prawo do usuwania części informacji lub całej oferty, lub do zaprzestania publikacji, całkowicie lub tymczasowo, bez zawiadomienia. Dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za tematykę, kompletność, jakość czy poprawność zawartych tu informacji. Wyklucza się roszczenia z tytułu materialnych lub niematerialnych szkód, spowodowanych wykorzystaniem zawartych tu informacji, które mogą być nieprawdziwe i/lub niepełne. Wyłączenie odpowiedzialności może zostać zniesione tylko wówczas, gdy można udowodnić i ustalić umyślne wprowadzenie w błąd lub rażącą niedbałość.

Ochrona praw własności, praw autorskich i obowiązek rejestracji 
Nazwy "DEVELOP" oraz "ineo" są znakami handlowymi Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, zarejestrowanymi jako znaki słowne i graficzne. Wszelkie inne nazwy i nazwy firm wymienione na tej stronie mogą być nazwami prawnie zastrzeżonymi producentów i bez ograniczeń podlegają przepisom mającego zastosowanie prawa rejestracyjnego i praw własności odpowiednich, zarejestrowanych właścicieli. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z wydawcami. Podczas tworzenia niniejszej strony internetowej, zespół wydawców podjął starania, by tworzyć teksty, grafiki, obrazy, dokumenty dźwiękowe, animacje lub filmy wideo, lub, by wybrać alternatywy nie wymagające licencji, bądź, by przestrzegać stosownych praw autorskich. W przypadku stworzonych autorsko treści, w jakiejkolwiek formie, opublikowanych przez zespół wydawców, prawa autorskie należą do właściwego z nich. Powielanie lub wykorzystanie tej strony w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

Miejsca używane publicznie i linki do treści osób trzecich
Zespół edytorów niniejszej strony nie jest w stanie kontrolować treści bezpośrednich lub pośrednich linków do stron internetowych osób trzecich. Sprawdzenie linków pod względem potencjalnych nielegalnych treści zostało dokonane wyłącznie w momencie wstawiania linku. Jako, że wydawcy nie mają wpływu na zmiany w podlinkowanych stronach osób trzecich, wyraźnie odcinają się od wszelkich treści na stronach internetowych osób trzecich, które zostały zmienione od momentu utworzenia linku. Odnosi się to do wszystkich linków i odwołań w ramach własnej wyceny internetowej firmy. To samo dotyczy miejsc, które można publicznie zmieniać, i które utworzono na specjalnie do tego przeznaczonych stronach internetowych, na przykład for dyskusyjnych, ksiąg gości, itp. Wydawcy powzięli wszelkie możliwe środki, mające na celu sprawdzenie treści osób trzecich pod względem legalności, poprawności i pełności, jednak nie mogą tego w żaden sposób zagwarantować w tym momencie. Zespół wydawców odcina się zatem od wszelkiego wkładu osób trzecich z odpowiednich stron internetowych. Za nieprawdziwe, niepełne lub nielegalne treści, oraz za szkody powstałe w wyniku użycia informacji osób trzecich, odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba podająca informację.

Ochrona danych
Na ile jest to możliwe technicznie i uzasadnione, dostęp do wszystkich treści i usług na niniejszej stronie jest wolny, możliwy bez podawania danych osobowych i/lub komercyjnych. Wówczas, gdy uwierzytelnienie użytkownika okazało się konieczne, podczas publikowania strony internetowej wykorzystano anonimowe dane lub pseudonim Jeśli do skorzystania z określonych usług na tej stronie wymagane jest podanie danych osobowych lub biznesowych, użytkownik dokonuje tego wyłącznie i wyraźnie dobrowolnie.

Moc prawna
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest częścią wyceny internetowej. Jeśli, z powodu zmiany sytuacji prawnej, pewne ustępy niniejszego tekstu lub pojednyncze zdania stracą, lub częściowo stracą ważność, nie naruszy to pozostałych sekcji dokumentu w odniesieniu do jego treści i ważności.