Zasady w biznesie

Cała nasza działalność biznesowa opiera się na systemie wartości, które znajdują odzwierciedlenie w naszych działaniach CSR, w naszym rozumieniu zgodności, a także w naszych korporacyjnych zachowaniach.

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu

Staramy się nie zawieść zaufania i oczekiwań społeczeństwa, dlatego wypełniamy obowiązki wobec wszystkich interesariuszy i pomagamy realizować ideę zrównoważonego społeczeństwa.

Dowiedz się więcej nt. naszych działań CSR.

Zgodność

Problematyka zgodności nabiera coraz większego globalnego znaczenia i od pewnego czasu stanowi bardzo ważny element naszej odpowiedzialności społecznej.

Dowiedz się więcej nt. naszej definicji zgodności.

Zachowania korporacyjne

Chociaż przedsiębiorstwa są podmiotami ekonomicznymi dążącymi do osiągania zysku w ramach uczciwej konkurencji, to powinny być też pożyteczne dla społeczeństwa ogółem.

Dowiedz się więcej na temat tego, jak rozumiemy zachowania korporacyjne.