Zachowania korporacyjne

Poza tym, że przedsiębiorstwa to podmioty gospodarcze starające się osiągnąć zysk w ramach uczciwej konkurencji, powinny one być również ogólnie pożyteczne dla społeczeństwa. Z tego względu Grupa Konica Minolta postępuje w sposób odpowiedzialny społecznie i zapewnia, że wszyscy jej członkowie zarządu, członkowie kadry kierowniczej i pracownicy dokładnie rozumieją ducha Kodeksu Zachowań Korporacyjnych.

WSTECZ

Kodeks Zachowań Korporacyjnych Grupy Konica Minolta

Poza tym, że przedsiębiorstwa to podmioty gospodarcze starające się osiągnąć zysk w ramach uczciwej konkurencji, powinny one być również ogólnie pożyteczne dla społeczeństwa. Z tego względu Grupa Konica Minolta postępuje w sposób odpowiedzialny społecznie i zapewni, że jej wszyscy członkowie zarządu, członkowie kadry kierowniczej i pracownicy dokładnie rozumieją ducha Kodeksu Zachowań Korporacyjnych.

Kierownictwo wyższego szczebla uznaje, że postępowanie zgodnie z duchem niniejszego Kodeksu to ich rola i obowiązek, a także będzie przejmować inicjatywę, tak aby zapewnić, że wszyscy członkowie zarządu, członkowie kadry kierowniczej i pracownicy dokładnie rozumieją Kodeks. Ponadto kierownictwo będzie zawsze zwracać uwagę na opinie stron wewnętrznych i zewnętrznych, a także promować wdrażanie skutecznych systemów zapewniających etyczne postępowanie korporacyjne.

Korzystne i bezpieczne produkty
Staramy się pozyskać zaufanie konsumentów i klientów poprzez rozwój i dostarczanie produktów i usług korzystnych dla społeczeństwa, jednocześnie w najwyższym stopniu uwzględniając bezpieczeństwo.

Uczciwe i przejrzyste działania korporacyjne
Starając się zapewnić uczciwość i przejrzystość działań korporacyjnych, przestrzegamy przepisów prawa oraz przepisów społecznych i działamy zgodnie z zasadami międzynarodowymi i statutem.

Komunikacja ze społeczeństwem i ujawnianie informacji
Komunikujemy się generalnie ze społeczeństwem i w uczciwy i odpowiedni sposób ujawniamy informacje korporacyjne.

Ochrona środowiska
Zdajemy sobie sprawę z istotności globalnych zagadnień dotyczących środowiska i będziemy dobrowolnie i pozytywnie działać na rzecz ochrony środowiska.

Wkład na rzecz społeczeństwa
Z perspektywy globalnej będziemy zapewniać wkład na rzecz społeczeństwa z poszanowaniem zwyczajów i kultur lokalnych.

Szacunek dla pracowników
Dołożymy starań, aby sprawić, że nasi pracownicy mają wygodne i satysfakcjonujące życie, zapewnić bezpieczne środowisko pracy, a także szanować osobowość i indywidualność każdego pracownika.

Odpowiedzialne działania
IW razie naruszenia zasad niniejszego Kodeksu, w celu rozwiązania danego problemu, kadra kierownicza wyższego szczebla przeanalizuje przyczynę naruszenia i opracuje działania naprawcze, aby zapobiec powtórnym naruszeniom, zgodnie z korporacyjnymi procedurami zgodności. Należy natychmiast publicznie ujawnić szczegółowe informacje i przedstawić wyjaśnienia dotyczące naruszenia, jak również ustalić odpowiedzialność za naruszenie. Przewiduje się podjęcie surowych i sprawiedliwych działań dyscyplinarnych, w tym – w razie potrzeby – w odniesieniu do kadry kierowniczej wyższego szczebla.