Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Nasze działania w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility, CSR) opierają się na Filozofii Zarządczej Konica Minolta polegającej na „Tworzeniu Nowej Wartości” oraz na naszym Kodeksie Zachowań Korporacyjnych. Staramy się nie zawieść zaufania i oczekiwań społeczeństwa, dlatego wypełniamy obowiązki wobec wszystkich interesariuszy i pomagamy realizować ideę zrównoważonego społeczeństwa.

WSTECZ

Nasze działania CSR

Konica Minolta jest sygnatariuszem opracowanego przez ONZ dokumentu Global Compact, określającego powszechnie przyjęte zasady dotyczące praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Spółka przyłączyła się również do inicjatywy Global Compact Japan Network (GC-JN).

Polityka Grupy polegająca na poszanowaniu tych i innych powszechnie obowiązujących zasad została przedstawiona w Instrukcji Grupy Konica Minolta dotyczącej Kodeksu Zachowań Korporacyjnych, która obowiązuje na całym świecie, dzięki czemu zyskujemy pewność, że działania firmy są zgodne z tymi uniwersalnymi zasadami.

Więcej informacji o naszych działaniach w obszarze CSR