Data Administrator

Wielofunkcyjny system kolorowy wspiera wprowadzanie nowych funkcji i tym samym zapewnia wartość. Więcej opcji oznacza jednak bardziej intensywne użytkowanie. Jeżeli do tego wszystkiego dodamy poufne dane, powstaje sytuacja wymagająca kontroli użytkowania. Data Administrator zapewnia wygodny sposób skonfigurowania dostępu użytkowników i centrów kosztów dla poszczególnych systemów Develop na komputerze osobistym. 

Wstecz

Kontrola kosztów i bezpieczeństwo danych przy dostępie dla użytkowników i centrach kosztów

Data Administrator zapewnia wygodny sposób skonfigurowania dostępu użytkowników i centrów kosztów dla poszczególnych systemów Develop. Jego funkcje nie obejmują jednak wyłącznie ograniczania wykorzystania systemu i określonych funkcji (drukowania, kopiowania, skanowania, faksowania i BOX). Poza tym można również wprowadzać ograniczenia ilościowe dla poszczególnych użytkowników lub projektów. Adresy użytkowników mogą być wczytywane z tabel lub importowane bezpośrednio z istniejącej bazy danych adresów. Użytkownicy publiczni mogą otrzymać możliwość kopiowania tylko czarno-białego bez przypisywania kodu dostępu. Standardowe oprogramowanie Data Administrator nadaje się dla wszystkich systemów ineo o szybkości drukowania na poziomie przynajmniej 25 str./min i jest dostępne na płycie CD dla użytkownika/dysku oraz w formie hear. 

Korzyści

 • Kontrolowany dostęp użytkowników z nazwą użytkownika i hasłem
 • „Użytkownicy publiczni” bez zarejestrowanych praw dostępu mogą uzyskać ograniczoną możliwość korzystania z funkcji czarno-białych
 • Łączenie poszczególnych użytkowników w grupy użytkowników.
 • Centra kosztów zapewniające kontrolowane użytkowanie ineo według działów, konsumentów, klientów, okresów i projektów
 • Podlegające kontroli funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, BOX
 • Rejestracja w sterowniku drukarki lub na wyświetlaczu kopiarki oraz w sterowniku twain
 • Kopiowanie ustawień dostępowych do innych ineo
 • Wygodne zwalnianie w sterowniku drukarki i na wyświetlaczu kopiarki
 • Importowanie list użytkowników/kont z tabel i innych MFP
 • Auslesen der Zählerstände der Benutzer und Kostenstellen
 • Odczyt danych z licznika dla użytkowników i centrów kosztów
 • Ograniczenie dostępu ogólnego w oparciu o czas
 • Funkcje dodatkowe: Copy Protection Utility, Font Manager Utility, tryb oszczędzania energii, zarządzanie książką adresową, ustawienia sieci