ineo Remote Care

Maksymalne wsparcie, maksymalne korzyści – dzięki zdalnemu diagnozowaniu i utrzymaniu

Wstecz

Maksymalne wsparcie – maksymalna wartość

Czy nie wydaje się to znajome? Systemowi wielofunkcyjnemu brakuje umiejętności komunikacji. Pod koniec miesiąca trzeba zawsze sprawdzać licznik i monitorować poziomy tonera. Następnie trzeba przesłać dane, zamówić toner i zgłosić potencjalne nieprawidłowe działanie do centrum obsługi swojego partnera serwisowego. Stamtąd właściwe informacje przekazuje się odpowiedzialnemu działowi. Wszystko razem wymaga czasu. Dzięki ineo Remote Care nie trzeba martwić się o raporty z odczytami liczników lub dostępność systemu! 

Opis

ineo Remote Care to inteligenty system raportujący, który łączy systemy ineo z centrum obsługi partnera serwisowego. Raporty na temat statusu, odczyty licznika, raporty na temat problemów oraz informacje o poziomie materiałów eksploatacyjnych przesyłane są bezpośrednio do partnera serwisowego przy pomocy modelu zainstalowanego bezpośrednio w systemie (link GPRS) lub pocztą elektroniczną. ineo Remote Care umożliwia także partnerowi serwisowemu zaproponowanie maksymalnego wsparcia klienta poprzez centralne dopasowanie ustawień obu systemów i oprogramowania, co pozwala zoptymalizować jakość kopiowania i druku, uruchomić zerowanie systemu po niewłaściwym działaniu lub zresetować system. Dla klienta oznacza to wykrywanie i naprawę potencjalnych awarii systemu przy pomocy ineo Remote Care zanim zostaną one zauważone i bez udziału wsparcia technicznego na miejscu!

Proaktywne wsparcie klienta

Automatyczne wysyłanie raportów na temat statusu i danych do partnera serwisowego umożliwia szybkie diagnozowanie niewłaściwego działania i eliminowanie go na wczesnym etapie. Na przykład w razie wyraźnego częstego blokowania papieru partner serwisowy może szybko zareagować wymieniając odpowiednie elementy podlegające zużyciu, tym samym unikając przewidywanej awarii systemu. 

Ograniczenie administracji

Odczyty licznika są rejestrowane automatycznie i przesyłane partnerowi serwisowemu do celów rozliczenia. W rezultacie nie trzeba wypełniać kart z odczytami licznika ani wysyłać ich do swojego partnera serwisowego. Daje to znaczne oszczędności czasu i wysiłku. Odczyty licznika przedstawia się według formatów papieru i trybów kopiowania/drukowania, co ułatwia monitorowanie i weryfikację kosztu eksploatacji systemu.

Automatyczna dostawa tonera

Partner serwisowy automatycznie otrzymuje informację o statusie materiałów eksploatacyjnych, takie jak poziomy tonera, i rutynowo realizuje dostawy, gdy spadną one poniżej poziomu uzgodnionego przez obie strony. Oznacza to brak konieczności obserwacji poziomów tonera lub statusu zamówienia. Gromadzenie zapasów tonera należy już do przeszłości – co oszczędza miejsce, czas i wysiłek.

Bezpieczeństwo

ineo Remote Care korzysta z dwóch kanałów do celów komunikacji z centrum wsparcia partnera serwisowego – GPRS lub poczty elektronicznej. Transmisja zależy od określonych wymagań spółki i wytycznych IT. Z przyjemnością zapewnimy pomoc i poradę w tej kwestii. Bez względu na wybraną metodę, można mieć pewność, że dane będą bezpieczne. Transmisja obejmuje wyłącznie dane dotyczące maszyny, a nie informacje o kopiowaniu lub druku, co oznacza brak możliwości dostępu do danych korporacyjnych klienta.