Document Suite

Większość biur, w szczególności małych i średnich, uznaje usprawnienie przepływów dokumentów za trudne, co w szczególności dotyczy takich procesów, jak gromadzenie, przekształcanie, routowanie i zarządzanie dokumentami w wersji papierowej lub w formacie PDF. Document Suite DEVELOP rozwiązuje ten problem. To oprogramowanie, które można łatwo zintegrować z powszechnymi procesami biznesowymi, składa się z trzech aplikacji desktop do celów prostego spersonalizowanego skanowania i zarządzania dokumentami. 

Wstecz

Łatwy sposób usprawnienia przepływów dokumentów

Document Suite DEVELOP to przyjazna dla użytkownika platforma do skanowania i narzędzie softwarowe na komputer osobisty, które oszczędza czas i wysiłek związany z realizacją przez użytkowników biurowych rutynowych zadań związanych z tworzeniem, organizacją, łączeniem, wyszukiwaniem i przekształcaniem plików PDF lub danych w innych formatach. Platforma do skanowania umożliwia łatwe gromadzenie dokumentów, ich konwersję i routowanie prosto z urządzeń wielofunkcyjnych ineo DEVELOP. Oprogramowanie do zarządzania na komputer osobisty pomaga w zarządzaniu dokumentami PDF i innymi plikami.

Kluczowe funkcje operacyjne

 • Informacje z dokumentów w wersji papierowej mogą być skanowane, gromadzone i przekształcane, indeksowane i przechowywane w plikach elektronicznych w odpowiednich formatach i w wybranych lokalizacjach, prosto z wielofunkcyjnego urządzenia ineo
 • Pliki można łatwo przekształcać na inne formaty, nawet przeszukiwalne, bezpośrednio z komputera osobistego, dzięki silnikowi i oprogramowaniu OCR Suite
 • W zależności od rodzaju dokumentu, użytkownik może zdefiniować spersonalizowany przepływ roboczy (w tym skanowanie do miejsca docelowego, format przekształcenia i instrukcje do celów routowania), który można zrealizować bezpośrednio z wielofunkcyjnej drukarki ineo
 • Dokumenty PDF i inne pliki dokumentów można edytować, komentować, zaznaczać, zabezpieczać i zarządzać nimi z komputera osobistego, co usprawnia współpracę w odniesieniu do dokumentów i upraszcza procesy komunikacji

Korzyści

 • Idealne rozwiązanie dla małych i średnich  przedsiębiorstw, które chcą uporządkować treści, stworzyć przepływy robocze dotyczące dokumentów i zarządzać dokumentami lub treścią przy pomocy narzędzia na komputerze osobistym
 • Wyeliminowanie konieczności przepisywania lub odtwarzania treści przez użytkowników z dokumentów papierowych lub plików PDF
 • Oszczędność czasu dzięki automatycznemu przekształcaniu plików PDF do prawie wszystkich formatów plików dokumentów (MS Office):
 • Dokumenty mogą być cały czas wykorzystywane w formatach oryginalnych, ponieważ ich źródło nie ulega zmianie
 • Tworzenie profesjonalnie wyglądających plików PPT lub innych z oryginałów PDF
 • Łatwe opracowywanie spersonalizowanych i zwykłych menu skanowania na narzędziu wielofunkcyjnym, tak że każdy użytkownik ma własny ekran dotykowy i może zmienić menu skanowania w dowolnym momencie bez pomocy IT – na wszystkich urządzeniach wielofunkcyjnych
 • Prosty przepływ roboczy dla scenariusza składania i przekształcania dokumentów przy pomocy „jednego przycisku”
 • Znaczne oszczędności czasu i pieniędzy oraz większa efektywność dzięki uproszczonym procesom roboczym dotyczącym dokumentów i współpracy, a także procesom opartym na dokumentach
 • Wszechstronne rozwiązanie, które jest łatwe do zainstalowania, zrozumienia i obsługi